Co je empatie a její význam v práci? Nejste empatičtí? Postrádáte empatii?

V rušném a rychle se rozvíjejícím světě zaměstnání nebo podnikání může být překvapující, když zjistíte, jak důležitá je empatie, pokud jde o váš osobní výkon nebo o to, jak dobře můžete komunikovat a spolupracovat se svými kolegy, spolupracovníky a tvořit osobní nebo pracovní vztahy.Nízká úroveň empatie může způsobit mnoho problémů na pracovišti a …

Celý článek: https://www.kmosek.com/co-je-empatie-a-jeji-vyznam-v-praci-nejste-empaticti-postradate-empatii/?feed_id=4790&_unique_id=61681c73df7e6

#Osobnírozvoj
Autor: Petr Kmošek

Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Nový článek je tady pro vás:
Jak úspěšně předat rodinnou firmu?

České rodinné firmy čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, ale pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu!

Celý článek: Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

#Nástupnictví #Nástupnictvívrodinnéfirmě #Rodinnáfirma #Rodinnénásledovnictví #Rodinnénástupnictví #Rodinnépodnikání #rodinnafirma #rodinnepodnikani #familybusiness

Jak na rozvoj firmy?

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Celý článek:Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Nový článek je tu pro vás:
Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mně přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy a možná i nové výzvy.
Celý článek: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/
#nastupnictvi #nastupnictvivrodinnefirme #rodinnafirma #rodinnenastupnictvi

Personální marketing je klíč a cesta

Dobrý personální marketing je pro vás jedinou možností, jak nalézt a udržet vaše lidi.

Opakující se pohovory, nezaplněná pracovní místa. Stav, kdy váš nábor nebere konce. Náklady do inzertních portálů rostou a stále se neobjevují ty, které hledáte. Dostáváte se do několika situací. První je ta, že životopisu vám přicházejí, ale jsou slabé, uchazeči s nízkou kvalifikací nebo mimo váš obor a mohl bych pokračovat. Druhá varianta je tak, kdy máte kvalifikované uchazeče, ale nezapadají vám do firemní kultury. Třetí a dnes ta nejhorší je, že vám odcházejí v průběhu zkušební doby nebo do jednoho roku.

Ptáte se proč? Mám odpověď: „Vaše firma nemá duši!“

Ano, všichni víme, že je obrovský nedostatek lidí na trhu práce, ale co ti, které ve firmě už máte nebo jak to celé zařídit, udělat a vyřešit, aby to vše zase fungovalo?

Firem, které nabízí benefity, jako je týden dovolené navíc, stravenky, mobil či počítač je na trhu spousta. Na mnoha pozicích jsou tyto „benefity“ již standardem a nikoho nepřekvapí. Vaše značka, a ještě když to upravíme na vaše zaměstnavatelská značka, je to, co uchazeče láká. Značka není jen logo nebo webové stránky, firemní nápis na budově. Nejsou to jen vaše obraty a pobočky, je to také pověst, firemní kultura a hodnoty o kterých se mluví a které se vnímají.

Dnešním a hlavním úkolem personální marketingu je vytvořit kvalitní zaměstnavatelskou značku firmy směrem k uchazečům a zaměstnancům a jeho prostřednictvím i velice zdatně komunikovat směrem dovnitř a ven. Díky tomuto nástroji pak nalákat dostatek schopných a loajálních kandidátů a také poskytnout stávajícím zaměstnancům podmínky ke spokojenosti a motivaci.

Pojem marketingový mix v personální marketingu je stejný. Segmentace trhu se ovšem vztahuje na cílovou skupinu potenciálních uchazečů. Produktem je konkrétní pracovní místo nebo oddělení. Cenou je pro vás výkon, který zaměstnanec pro firmu vytváří a produkuje. A poslední P je promotion zahrnuje vše, co od vás chtějí uchazeči slyšet.

Personální marketing je vaše cesta

Začnete s personální marketingovou strategii. Vnitřně se definujte svou vlastní zaměstnaneckou značku. Co jsou vaše slabé a silné stránky v porovnání s konkurenty. Analyzujte pracovní tým, umístění firmy, vybavení, podmínky pro práci, hodnocení, motivaci, produkty a služby společnosti a s pomocí personálního marketéra si definujte hodnoty vaší firmy a celý obsah vaší zaměstnavatelské značky.

Persona je důležitá v personální marketingu

Řekněte si a definujte, jaký typ zaměstnance by se vám hodil. Co má ovládat, znát, z jakého je regionu a jaké má zájmy, koníčky, preference atd. Komplexním přístupem si zjistěte, kde se váš potenciální zaměstnanec pohybuje a kde a jak ho můžete oslovit.

Prezentujte se aktivně

Forma a obsah je klíč. Promyslete si předem, co je cílem vašeho personální marketingu:

Hledejte klíč pro váš personální marketing

Hledejte cesty, kudy se dostat ke kandidátům. Možností je celá řada.

  • offline i online aktivity – časopisy, výroční zprávy, intranet, nástěnky, sociální sítě, firemní oblečení, loga, spolupráce se školami, veletrhy, přednášky
  • reklama – inzerce v tisku, časopisech, rozhlas, venkovní reklama, online produkty, web
  • podpora prodeje – krátkodobá podpora náboru
  • přímý marketing – chat, webináře, e-maily
  • další alternativní formy – virální marketing

Plánujte váš personální marketing

Vytvořte si detailní plán činností na určité období a definujte milníky. Do vašeho akčního plánu zahrňte:

  • KDY bude probíhat komunikace v různých kanálech
  • KDO je za co zodpovědný, obsah, kreativa, organizace a správa
  • JAK budou aktivity probíhat

Ovládněte váš personální marketing

Personální marketing je důležitý v mnoha oblastech firmy. S nadsázkou se dá říci, že úplně do všech. Nezapomeňte, že budování značky je přímo spojené se správným nastavení vnitřní komunikace, nastavením a úpravou procesů včetně výběrového řízení. Je jen na vás, jestli se do toho pustíte sami nebo si zvolíte nás a naši službu personální marketér, který vám se vším pomůže.

Personální marketing je o ovlivňování vnímání potenciálních i stávajících zaměstnanců, jak z řad aktivních, tak i pasivních kandidátů. Vše spolu souvisí, a tak dávejte pozor. Pokud je pro vás oblast Personální marketingu nová nebo chcete svůj aktuální stav komunikovat a vnést do něj nové motivy a témata, neváhejte nás kontaktovat.

 

Jak vytvořit úspěšný personální marketing ve vaší firmě?

Jak tvořit personální marketing úspěšně?

Nemáte lidi, hledáte zaměstnance, máte vysokou fluktuaci? Stále to samé a dokola, kde ty zaměstnance nalézt, jak se prezentovat a jak své lidi udržet ve vaší firmě? Dejte se do tvoření vašeho personálního marketingu.


Již jste si ujasnili hodnoty a podstatu vaší zaměstnavatelské značky a sdělení, které jejím prostřednictvím chcete šířit směrem ke konkrétním uchazečům nebo zaměstnancům? Je třeba vytipovat správné komunikační kanály. Začít byste měli třeba s těmito.

Kariérní stránky

Na firemním webu máte skvělou příležitost a neomezený prostor na to definovat a prezentovat, jaké to je pracovat ve vaší společnosti. Neomezujte se pouze na výpis vašich volných pracovních míst. Vytvořte firemní blog, zveřejňujte fotografie a videa, umístěte fotky vašich personalistů atd..

Pracovní inzerce

Inzeráty by měly být poutavé a neměly obsahovat jen popis hledaných znalostí a dovedností. Uchazeči by z nich měli jasně pochopit, jaké to je pracovat pro vaši firmu a proč u vás lidé zůstávají. Dejte jim poutavý příběh, zajímavé sdělení, motivujte je.

Sociální sítě

Popularita sociálních sítí je především u mladší generace a proto je třeba komunikovat vaší zaměstnavatelskou značku i na Facebooku, Linkedinu, Twitteru a Google+. Obsah stránek na sociálních sítích musí být aktuální a motivační pro případné uchazeče o práci. Zapojte současné zaměstnance do obsahu, vkládejte jejich příběhy.

Nový zaměstnanec

Dbejte, aby se každý nový zaměstnanec seznámil s firemní kulturou a hodnotami a také se strukturou vaší firmy. Ujistěte se však, že v průběhu adaptace neslibujete zaměstnancům něco, co nemůžete naplnit.

Školení a rozvoj

Do vaší cílové skupiny nepatří jen uchazeči o práci, ale i současní zaměstnanci. Vzdělávací aktivity, které připravujete pro zaměstnance, by proto měly odrážet vaši kulturu a hodnoty a umožňovat diskusi o tom, co firma slibuje a jaké změny by mohly prospět. Pro každého připravte vzdělávácí plán a diskutujte, co je pro koho přínosné.

Komunikace

Skvělou příležitost, jak propagovat zaměstnavatelskou značku a úspěšný personální marketing, vám otevírají nástroje, které používáte v rámci interní komunikace personálního marketingu: plakáty, newslettery, intranet apod.. Zdůrazňujte v nich úspěchy, příběhy a ocenění zaměstnanců, kteří reprezentují vaši značku.

Veletrh práce

Atmosféru práce vaší firmy reprezentují i vaši kolegové, kteří osobně komunikují s potenciálními zaměstnanci na veletrzích. Spolupracujte se školami, job days, kontakt days, dny otevřených dveří apod. Využijte networking pro tvorbu úspěšného personálního marketingu.

Reklamní agentury vám nevytvoří autentický personální marketing!

Jak tvořit autenticitu personalního marketingu?

Když si popíšeme, co obsahuje pojem personální marketing, tak to shrneme do jedné věty: „Je to veškerá komunikace a aktivity, kterou firma vyvíjí směrem ke svým lidem, kteří pro firmu pracují nebo budou pracovat“.

Můžeme začít od inzerátů práce, kariérní inzerce, kariérních stránek, veletrhů, kongresů až po samotné interview, adaptaci nebo rozvázání pracovního poměru, exinterview. Jsou to aktivity a procesy, které v převážné míře obsluhuje personální oddělení ve spolupráci s marketingem a managementem firmy.


Hlavním nositelem sdělení, myšlenek, strategie a vize těchto dvou oblastí musí být především personální oddělení a management.

Proč říci ne reklamní agentuře, při tvorbě personálního marketingu?

– neznalost problematiky trhu práce, prosím nezaměňovat s trhem obchodu

– neznalost problematiky chování kandidáta, nezaměňovat se zákazníkem nebo „koncovým zákazníkem“

– neznalost dat, cílových skupin, publika, demografie trhu práce

– neznalost psychologie ovlivňování a manipulace kandidáta

– neznalost personálních procesů a postupů ve firmě

– neznalost problematiky náboru a personálního řízení, včetně fungování oddělení HR

Co by rozhodně neměla realizovat reklamní agentura ve vašem personálním marketingu?

– reklamní agentura by neměla být nositelem sdělení vaší strategie a vize vašeho personálního marketingu

– reklamní agentura by neměla definovat obsah a tvorbu vašeho employer brandingu – zaměstnanecké značky

– reklamní agentura by neměla tvořit obsah pro firemní blog, sociální sítě a emailing uchazečům, atd.

Když za vámi přijde reklamní agentura s tvrzením, tohle zvládneme, to také umíme, vzpomeňte si na všechny znalosti a zkušenosti, které by pro tuto činnost a správný a kvalitní výstup měla mít.

To samotné firmy se musí naučit především komunikovat uvnitř a ven, definovat jejich poslání, strategii a cíle. Organizace se musí stát unikátní, osobitá, definovatelná a transparentní. Musí vyvinout značné úsilí a práci, aby byl jejich personální marketing vynikající a jejich značka dostatečně silná a atraktivní.

Pokud potřebujete konzultovat a správně uchopit váš personální marketing, jsem Vám rád k dispozici. Již 8 let působím na trhu práce, jako externí náborář a personalista a více než 6 let v marketingu.

 

Personální marketing prakticky

Svěřte personální marketing odborníkům

Nezneužívejte své postavení, nechovejte se bezohledně, neukazujte svou moc, nestupňujte testování uchazečů, neprodlužujte dobu náboru nebo snad nenechte své uchazeče čekat a jakkoli je podceňovat! Kandidáti už toho zažili mnoho, stačí jen záchvěv něčeho negativního a ztratíte nadobro jejich zájem. Personální marketing prakticky není věda, ale vyžaduje plné nasazení.


Důvod proč toto píši jen ten, že chování náboráře, personalisty odpovídá kultuře celé firmy. Pokud je prostředí a atmosféra pohovoru toxická, jaký bude asi zbytek organizace? Personalista nebo náborář a nejen oni, jsou vizitkou vaší společnosti. Je důležité, aby to byl kompetentní člověk, loajální, angažovaný a disponoval patřičnou praxí, pro výkon této pozice. Často se v praxi setkávám s tím, že pozici zastává někdo, na koho tato práce takzvaně zbyla nebo je to dobrá pozice pro někoho, kdo má blízko k vedení společnosti

1) Nechte se vést personálním marketerém

Stejně jako si nedovolíte svěřit vaší výrobu nebo obchod do rukou diletanta, nemůžete si dovolit svěřit váš personální marketing prakticky někomu nekompetentnímu a nechat ho zlikvidovat. Pokud si s tvorbou personálního marketingu prakticky nevíte rady, dejte na externí poradenství a zkuste personálního marketéra.

2) Veďte nábor profesionálně

Je velmi důležité, aby byl proces náboru a přijímání zaměstnanců veden profesionálně, protože jedna negativní zkušenost může poškodit image celé společnosti. V době nedostatku lidí je více než důležité, umět dělat svou práci dobře, chovat se slušně a zodpovědně a především profesionálně.

3) Buďte trendy

To, co bylo spíše v letech 2013 až 2015 a bylo trendem, kdy firmy tvořily obsah a říkaly si: „On si ten náš obsah pro uchazeče někdo najde“. Zákazník nebo kandidát si přece náš obsah najde sám a také se to tak dělo.

Aby byly vaše aktivity v personálním marketingu dnes vidět a byly praktické a použitelné, je třeba je promovat nejrůznějšími způsoby. Pokud dnes vidíme obsah, tak je velice promyšleně cílený a integrovaný do personálně-marketingové koncepce, ale již nemáme takovou možnost vidět atraktivní a bohatý obsah. Obsah nám začal klouzat po povrchu, ale proč?

4) Jděte dále než ostatní

Dalším trendem je také investice společností do vydavatelství, blogerských a YouTube projektů, protože tato média dokáží prokazatelně ovlivnit své publikum uchazečů velice rychle a efektivně. Průmyslové firmy kupují mediální společnosti, protože zde najdou vše, co potřebují pro marketing svých produktů, ale také nových pracovních míst.

5) Začněte u sebe. Tvořte personální marketing prakticky a od srdce

Hodně firem dnes o obsahovém marketingu pro účely personálního marketingu prakticky tvrdí, že jim to nejde a že jim to nefunguje a nemají dost trpělivosti, a tak stále tlačí do popředí standardní způsob placené reklamy na Googlu nebo Seznamu. Je chybou si myslet, že toto je ta správná a jediná cesta, jak přetlačit onen obsah reklamou. Najdeme dnes společnosti, které svému obsahovém marketingu dávají maximum, odvedou obrovskou práci venku mimo firmu, ale i uvnitř sebe sama a dokáží to také náležitě propagovat.

6) Buďte vypravěči a tvořte obsah

Jak na personální marketing prakticky a odborně pro vaše HR. Jedním z řešení je naučit se vyprávět lepší příběhy, a to takové na kterých se všichni ve firmě podílí a dává to všem smysl. Být dobrým vypravěčem je také umění. Tradiční formy marketingu pro naplnění volných míst už nestačí. Obsahový marketing začíná čím dál více hrát svou klíčovou roli v personálním marketingu. Firmy musí tvořit kvalitní obsah, aby jejich lidské zdroje mohly dál růst.