Jak na sociální média v roce 2016?

Nastupte si do vlaku moderních trendů v marketingu a obchodě, než Vás vývoj nechá na nástupišti. Stále více se využívají sociální média, jako nástroj k budování vztahů se zákazníky a podniky. Jaké další sociální kanály můžou generovat zvýšený zájem o Vaši firmu anebo také, jak rozvíjet věrnost k Vaší značce bez větších výdajů? V roce 2016 bude B2B …

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-na-socialni-media-v-roce-2016/?feed_id=47448&_unique_id=631ee833203b3

#Personálnímarketing|HRmarketing
#B2B #Grafika #Infografika #JaknasociálnímédiaproB2B

Autor: Petr Kmošek